Moje konto Moje konto

Regulamin

 

Regulamin
Obowiązujący od 14 stycznia 2021 roku od godziny 00:00:00

 

Sklep Internetowy www.emeblowe24.pl  dba o Prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1

Serwis www.emeblowe24.pl, zwany dalej „Serwisem” internetowym, który dostępny jest  dla Użytkowników (Klientów) w ramach Sklepu internetowego Emeblowe24.pl zwanego dalej „Sklepem” prowadzonym przez  DARO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Makowej 4A, firma wpisana jest do do KRS prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem 0000922641 NIP 946 265 17 07 i numerze REGON: 360889990 pod adresem internetowym www.emeblowe24.pl

1.2

Dodatkowe dane Serwisu niezbędne do zapewnienia Klientom zwanym dalej Klientom kontaktu:

 

1)      Adres poczty elektronicznej kontakt@emeblowe24.pl

 

2)      wykreślony

 

3)      Numery telefonu Doradców Klienta 692 451 110

 

4)      wykreślony

*opłata zgodna z cennikiem operatora

 

1.3

Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest  DARO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. zwanym dalej Operatorem Serwisu.

1.4

Serwis prowadzony jest w formie Sklepu Internetowego w sieci Internet o charakterze otwartym dla zainteresowanych Klientów.

1.5

Klientem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak również osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz przedsiębiorca niebędący konsumentem na prawach konsumenta

1.6

Użytkownicy mogą porozumiewać się Operatorem Serwisu poprzez stronę internetową www.emeblowe24.pl zakładka kontakt lub bezpośrednio http://emeblowe24.pl/kontakt,16.html

1.7

Za pośrednictwem Sklepu Operator Serwisu prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży szeroko rozumianych akcesoriów meblowych min. uchwytów meblowych, zawiasów, obrzeży, wkrętów, pomocy stolarskich i innych, frontów aluminiowych, frontów MDF, formatek z płyty meblowych.  

1.8

Zamówienia w Serwisie można składać poprzez witrynę internetową, telefonicznie oraz poprzez pocztę e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta. Dane kontaktowe podane są w Pkt..2 regulaminu jak również w zakładce kontakt.

1.9

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

1.10

Koszty dostawy zgodne z cennikiem dostawy zostaną doliczone do całości zamówienia. Cennik Dostawy znajduje się w zakładce Informacje o dostawie oraz w Załączniku A do regulaminu.

 1.11

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 1.12

 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

1.13

 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

II. Realizacja zamówienia

2.1

Zamówienia w Serwisie można składać poprzez witrynę internetową przez całą dobę, telefonicznie od 9-16 oraz poprzez adres e-mail kontakt@emeblowe24.pl  Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta.

2.2

Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

 

2.3

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych kontaktowych w Formularzu Zamówienia umożliwiających naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia Klient Sklepu otrzyma wiadomość e-mail o kolejnych etapach realizacji zamówienia.

2.4

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie internetowej Serwisu pola „POTWIERDŹ ZAKUP”

2.5

Składając zamówienie Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty produkt jak również obowiązek pokrycia kosztów jego dostawy do Klienta. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku Potwierdź Zakup dostępnego na stronie internetowej Serwisu.

2.6

Z tytułu składania zamówień Operator Serwisu nie pobiera dodatkowych opłat.

2.7

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym

 

2.8

Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu Sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mam możliwości dokonania zmian w treści zamówienia.

2.9

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta,

 

2.10


Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni.

2.11

Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

2.12

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru składając oświadczenie dostępne w załączniku B do regulaminu.

2.13

Warunki realizacji zamówień nietypowych (niewynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej Sklepu) są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

2.14

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów zamówionych indywidualnie dla Klienta w tym także dociętych pod wymiar, mających niestandardowy kolor czy wymiary.

 

2.15

Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie 30 dni

 

2.16

Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy z potwierdzeniem złożenia zamówienia wynikających z ustawień serwerów pocztowych konta e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera oraz programu pocztowego.

2.17

Ze względu na dynamiczny rozwój Sklepu i przyrost zamówień w niektórych przypadkach informacja o dostępności produktów może mieć charakter szacunkowy. DARO LUBLIN Sp. z o.o dołoży wszelkich starań, aby produkty były dostępne na bieżąco.

2.18

Złożone zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.

1)      W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) Operator Serwisu przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie ( z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień z brakiem dostępności danego produktu).

2)      W przypadku zamówień płatnych w formie przelewu lub płatnościami internetowymi BLUEMEDIA.PL Operator Serwisu przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty, przesłaniu potwierdzenia wpłaty lub pojawieniu się informacji o wpłacie w systemie płatności internetowych BLUEMEDIA.PL ( z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego produktu).

 

2.19

Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki, jest to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 

2.20

Szacunkowy termin wysyłki poszczególnych produktów podany jest w momencie składania zamówienia. Jest to czas orientacyjny, jaki Sklep potrzebuje na skompletowanie zamówienia Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

2.21

Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Unii Europejskiej

2.22

Operator Serwisu zastrzega, że towar wydawany Klientowi jest nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych.

 

2.23

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy sprawdzić zawartość paczki przy kurierze.

 

2.24

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

III. Ceny produktów

3.1

Wszystkie ceny wskazane na stronie Sklepu stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej podstawowej stawce wynoszącej na dzień 19.01.2016 roku tj. 23%).

 

3.2

 Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki

 

3.3

Aktualne ceny produktów umieszczone są na karcie produktów na stronie internetowej Sklepu.

 

3.4

W przypadku produktów posiadających warianty cena danego wariantu produktu pojawi się dopiero po jego wybraniu, domyślnie widnieje cena najtańszego wariantu.

 

3.5

Sklep przewiduje system rabatowy dla klientów. Tabela Rabatów Emeblowe24.pl znajduje się w Regulaminie jak również w Załączniku C regulaminu.

 

3.6

 Dla Klientów, którzy dokonają rejestracji w Serwisie, Sklep przyznaje 3% rabatu.

 

3.7

Dla klientów hurtowych z branży stolarstwa meblowego Sklep przyznaje 10% rabatu.

 

3.8

 Dla klientów, którzy dokonują zakupy po raz drugi i więcej sklep przyznaje 5% rabatu

 

3.9

Aby Klient mógł skorzystać z  systemu rabatowego należy:

 

1)      założyć konto w Sklepie

 

2)      wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@emeblowe24.pl z dopiskiem Rabat.

 

3)      Wiadomość powinna zawierać nazwę konta, aby w pracownik Działu Obsługi Klienta mógł przypisać konto Użytkownika do danej grupy rabatowej

 

4)      Pracownik Działu Obsługi Klienta wysyła wiadomość potwierdzającą przypisanie Konta Użytkownika do danej grupy rabatowej

 

3.10

Rabat udzielany jest na wyłącznie na produkty Sklepu. Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki, ani usług dodatkowych

 

 IV.  Formy płatności i dokumenty sprzedaży

 

4.1

Operator Serwisu udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży

 

1)      przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku przesyłany jest e-mailem   potwierdzającym transakcje.

 nr konta: ING Bank Śląski: PL 60 1050 1953 1000 0090 3055 7665

 

 a.   Na życzenie Klienta wysyłamy fakturę pro-forma. Towar wysyłany jest dopiero po wpłynięciu kwoty na konto bankowe Sklepu. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez Sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.

 

2)      za pobraniem za zakupu Klient płaci kurierowi w momencie odbioru towar

 

3)      przez Serwis transakcyjny BLUEMEDIA

Płatność elektroniczna

a.      Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Blue Media Spółka Akcyjna (81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590).

b.      Dostępne formy płatności:

c.      Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

d.      Płatności online.

e.      Płatności mobile BLIK.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

4)      gotówką w Punktach Odbioru Osobistego

 

4.2

Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość wyboru dokumentu sprzedaży:


 

1)      Paragon imienny

 

2)      Fakturę detaliczną do paragonu

 

3)      Faktura VAT na firmę

 

4)      Fakturę VAT Unia

 


V. Wysyłka i zwroty

5.1

 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka i zwroty”, w załączniku A do Regulaminu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2

Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem


 • Firmy kurierskiej  do 30 kg oraz długości nieprzekraczającej 2.5  mb
 • Paczkomatów InPost do 25 kg oraz 40 cm długości i 34 cm wysokości
 • Poczty polskiej do 10 kg i długości do 1 mb


5.3

Przewidywany czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych w przypadku wysyłek kurierskich, do 3 dni roboczych w przypadku paczkomatów inpost oraz 5 dni roboczych w przypadku poczty polskiej

5.4

Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub inny podany przez Klienta.

 5.5

Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki i znajduje się w Cenniku Dostawy Emeblowe24.PL w zakładce „Wysyłka i zwroty” jak również w załączniku A Regulaminu.

 5.6

Koszty dostawy są zawsze podane przy wyborze danej formy dostawy w koszyku Sklepu jak również w cenniku dostawy dostępnym na stronie www.emeblowe24.pl

 

5.7

Sklep może wprowadzać promocje na koszty wysyłki, a wszelkie informacje o promocji dostęne będą w Załączniku A. Cennik Dostawy

VI.

Postanowienia końcowe

 6.1

Regulamin wchodzi w życie 14.01.2021

 6.2

Wszelkie zmiany regulaminu będzie widniał na stronie http://www.emeblowe24.pl/regulamin,59.html

 

VII. Ochrona danych osobowych

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych
 

7.1

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

7.2

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

a. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:

 •     utworzenia i zarządzania Kontem;
 •     obsługi i realizacji Zamówienia;
 •     przeprowadzenia procesu płatności;
 •     zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu;
 •     rozliczenie usług świadczonych przez DARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.jako Sprzedawcy w ramach serwisu;
 •     obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
 •     nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

b. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych;

c. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:

 •     archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
 •     obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
 •     zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
 •     windykacja należności;
 •     dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;7.3

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.

7.4

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.

7.5

Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od DARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.lub innych podmiotów (za zgodą DARO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.) w tym informacji dotyczących produktów lub usług DARO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych podmiotów (za zgodą DARO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)


7.6

Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

7.7

Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres DARO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. MAKOWA 4A, 20-442 LUBLIN

7.8

Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez DARO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 5, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez DARO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie.

7.9

Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

7.10

DARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie. Dane te nie są w żaden sposób łączone z Użytkownikami.


7.11

 

Zapisywane na komputerze użytkownika (klienta sklepu) pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są w niżej wymienionych celach.

 • Do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 • Do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że użytkownik (klient sklepu) zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany
 • Do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany
 • Do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 • Do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany
 • Do zweryfikowania czy użytkownik (klient sklepu) oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 • Do zapamiętania zamknięcia Popupa informacyjnego o plikach cookie – 3650 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

 

7.12

 

Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Aby zapewnić szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, odsyłamy bezpośrednio do strony producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

 

 

 

 

Regulamin
Obowiązujący od 10 marca 2017 roku do 13.01.2021 do godziny 23:59:59

Sklep Internetowy www.emeblowe24.pl  dba o Prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

Rozdziały: 

1.Informacje ogólne
2.Realizacja zamówienia
3.Ceny produktów
4.Formy płatności i dokumenty sprzedaży
5.Wysyłka
6.Reklamacja, zwroty, gwarancja

6a. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

7.Ochrona danych osobowych

8.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

9.Postanowienia końcowe

 

I.

INFORMACJE OGÓLNE

Pkt.. 1.1

Serwis www.emeblowe24.pl, zwany dalej „Serwisem” internetowym, który dostępny jest  dla Użytkowników (Klientów) w ramach Sklepu internetowego Emeblowe24.pl zwanego dalej „Sklepem” prowadzonym przez  DARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Lublinie przy ul. Makowej 4A, firma wpisana jest do do KRS prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem 0000546126 NIP 946 265 17 07 i numerze REGON: 360889990 pod adresem internetowym www.emeblowe24.pl

Pkt.. 1.2

Dodatkowe dane Serwisu niezbędne do zapewnienia Klientom zwanym dalej Klientom kontaktu:

 

1)      Adres poczty elektronicznej kontakt@emeblowe24.pl

 

2)      Numer telefonu 81 748 65 20 wewnętrzny 50*

 

3)      Numery telefonu Doradców Klienta 692 451 110

 

4)      Numer faksu 81 464 35 49*

*opłata zgodna z cennikiem operatora

 

Pkt.. 1.3

Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest  DARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. zwanym dalej Operatorem Serwisu.

Pkt.. 1.4

Serwis prowadzony jest w formie Sklepu Internetowego w sieci Internet o charakterze otwartym dla zainteresowanych Klientów.

Pkt.. 1.5

Klientem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak również osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Pkt.. 1.6

Użytkownicy mogą porozumiewać się Operatorem Serwisu poprzez stronę internetową www.emeblowe24.pl zakładka kontakt lub bezpośrednio http://emeblowe24.pl/kontakt,16.html

Pkt.. 1.7

Za pośrednictwem Sklepu Operator Serwisu prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży szeroko rozumianych akcesoriów meblowych min. uchwytów meblowych, zawiasów, obrzeży, wkrętów, pomocy stolarskich i innych, frontów aluminiowych, frontów MDF, formatek z płyty meblowych.  

Pkt.. 1.8

Zamówienia w Serwisie można składać poprzez witrynę internetową, telefonicznie oraz poprzez pocztę e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta. Dane kontaktowe podane są w Pkt..2 regulaminu jak również w zakładce kontakt.

Pkt.. 1.9

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Pkt.. 1.10

Koszty dostawy zgodne z cennikiem dostawy zostaną doliczone do całości zamówienia. Cennik Dostawy znajduje się w zakładce Informacje o dostawie oraz w Załączniku A do regulaminu.

Pkt.. 1.11

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

Pkt.. 1.12

 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Pkt.. 1.13

 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

II.

Realizacja zamówienia

Pkt.. 2.1

Zamówienia w Serwisie można składać poprzez witrynę internetową przez całą dobę, telefonicznie od 9-16 oraz poprzez adres e-mail kontakt@emeblowe24.pl  Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta.

Pkt.. 2.2

Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Pkt.. 2.3

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych kontaktowych w Formularzu Zamówienia umożliwiających naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia Klient Sklepu otrzyma wiadomość e-mail o kolejnych etapach realizacji zamówienia.

Pkt.. 2.4

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie internetowej Serwisu pola „POTWIERDŹ ZAKUP”

Pkt.. 2.5

Składając zamówienie Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty produkt jak również obowiązek pokrycia kosztów jego dostawy do Klienta. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku Potwierdź Zakup dostępnego na stronie internetowej Serwisu.

Pkt.. 2.6

Z tytułu składania zamówień Operator Serwisu nie pobiera dodatkowych opłat.

Pkt.. 2.7

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym 

Pkt.. 2.8

Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu Sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mam możliwości dokonania zmian w treści zamówienia. 

Pkt.. 2.9

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta,

  Pkt.. 2.10

Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni.

 Pkt.. 2.11

Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

 Pkt.. 2.12

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru składając oświadczenie dostępne w załączniku B do regulaminu.

 Pkt.. 2.13

Warunki realizacji zamówień nietypowych (niewynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej Sklepu) są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

Pkt.. 2.14

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów zamówionych indywidualnie dla Klienta w tym także dociętych pod wymiar, mających niestandardowy kolor czy wymiary.

 Pkt.. 2.15

Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie 30 dni

 Pkt.. 2.16

Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy z potwierdzeniem złożenia zamówienia wynikających z ustawień serwerów pocztowych konta e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera oraz programu pocztowego.

 Pkt.. 2.17

Ze względu na dynamiczny rozwój Sklepu i przyrost zamówień w niektórych przypadkach informacja o dostępności produktów może mieć charakter szacunkowy. DARO Sp. z o.o.. DARO dołoży wszelkich starań, aby produkty były dostępne na bieżąco.

 Pkt.. 2.18

Złożone zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.

1)      W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) Operator Serwisu przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie ( z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień z brakiem dostępności danego produktu).

2)      W przypadku zamówień płatnych w formie przelewu lub płatnościami internetowymi BLUEMEDIA.PL Operator Serwisu przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty, przesłaniu potwierdzenia wpłaty lub pojawieniu się informacji o wpłacie w systemie płatności internetowych BLUEMEDIA.PL ( z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego produktu).

 

Pkt.. 2.19

Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki, jest to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. 

 Pkt.. 2.20

Szacunkowy termin wysyłki poszczególnych produktów podany jest w momencie składania zamówienia. Jest to czas orientacyjny, jaki Sklep potrzebuje na skompletowanie zamówienia Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. 

 Pkt.. 2.21

Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Unii Europejskiej

 Pkt.. 2.22

Operator Serwisu zastrzega, że towar wydawany Klientowi jest nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych.

 Pkt.. 2.23

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy sprawdzić zawartość paczki przy kurierze.

 Pkt.. 2.24

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

III.

Ceny produktów

Pkt.. 3.1

Wszystkie ceny wskazane na stronie Sklepu stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej podstawowej stawce wynoszącej na dzień 19.01.2016 roku tj. 23%).

 Pkt.. 3.2

 Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki

 Pkt.. 3.3

Aktualne ceny produktów umieszczone są na karcie produktów na stronie internetowej Sklepu.

 Pkt.. 3.4

W przypadku produktów posiadających warianty cena danego wariantu produktu pojawi się dopiero po jego wybraniu, domyślnie widnieje cena najtańszego wariantu.

Pkt.. 3.5

Sklep przewiduje system rabatowy dla klientów. Tabela Rabatów Emeblowe24.pl znajduje się w Regulaminie jak również w Załączniku C regulaminu.

  Pkt.. 3.6

 Dla Klientów, którzy dokonają rejestracji w Serwisie, Sklep przyznaje 3% rabatu.

 Pkt.. 3.7

Dla klientów hurtowych z branży stolarstwa meblowego Sklep przyznaje 10% rabatu.

 Pkt.. 3.8

 Dla klientów, którzy dokonują zakupy po raz drugi i więcej sklep przyznaje 5% rabatu

 Pkt.. 3.9

Aby Klient mógł skorzystać z  systemu rabatowego należy:

 

1)      założyć konto w Sklepie

 

2)      wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@emeblowe24.pl z dopiskiem Rabat.

 

3)      Wiadomość powinna zawierać dane konta, aby w pracownik Działu Obsługi Klienta mógł przypisać konto Użytkownika do danej grupy rabatowej

 

4)      Pracownik Działu Obsługi Klienta wysyła wiadomość potwierdzającą przypisanie Konta Użytkownika do danej grupy rabatowej

  Pkt.. 3.10

Rabat udzielany jest na wyłącznie na produkty Sklepu. Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki, ani usług dodatkowych

 IV.

Formy płatności i dokumenty sprzedaży

 Pkt. 4.1

Operator Serwisu udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży

 

1)      przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku przesyłany jest e-mailem   potwierdzającym transakcje.

 nr konta: ING Bank Śląski:

60 1050 1953 1000 0090 3055 7665

 

 a.   Na życzenie Klienta wysyłamy fakturę pro-forma. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek Sklepu. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez Sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.

 

2)      za pobraniem za zakupu Klient płaci kurierowi w momencie odbioru towar

 

3)      przez Serwis transakcyjny BLUEMEDIA

Płatność elektroniczna

a.      Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Blue Media Spółka Akcyjna (81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590).

b.      Dostępne formy płatności:

c.      Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

d.      Płatności online.

e.      Płatności mobile BLIK.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 

 

4)      gotówką w Punktach Odbioru Osobistego

 Pkt. 4.2

Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość wyboru dokumentu sprzedaży:

 

1)      Paragon

 

2)      Paragon imienny

 

3)      Fakturę detaliczną do paragonu

 

4)      Faktura VAT na firmę

 

5)      Fakturę VAT Unia

 

 

V.

 Wysyłka

 Pkt. 5.1

 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka i zwroty”, w załączniku A do Regulaminu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 Pkt. 5.2

Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem

 

1. Firmy kurierskiej świadczącej usługi kurierskie do 5 kg wagi brutto oraz długości nieprzekraczającej 1 mb.

2. Firmy kurierskiej świadczącej usługi dłużycowe  do 30 kg oraz długości nieprzekraczającej 2.5  mb

3. Paczkomatów InPost do 25 kg oraz 40 cm długości i 34 cm wysokości

 

 Pkt. 5.3

Przewidywany czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych w przypadku wysyłek kurierskich, do 3 dni roboczych w przypadku paczko matów Impost oraz 3 dni roboczych w przypadku paczki w ruchu

 Pkt. 5.4

Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub inny podany przez Klienta.

 Pkt. 5.5

Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki i znajduje się w Cenniku Dostawy Emeblowe24.PL w zakładce „Wysyłka i zwroty” jak również w załączniku A Regulaminu.

 Pkt. 5.6

Koszty dostawy są zawsze podane przy wyborze danej formy dostawy w koszyku Sklepu jak również w cenniku dostawy dostępnym na stronie www.emeblowe24.pl

 

Pkt.5.7

Sklep może wprowadzać promocje na koszty wysyłki, a wszelkie informacje o promocji dostęne będą w Załączniku A. Cennik Dostawy

VI.

Postanowienia końcowe

 Pkt. 6.1

Regulamin wchodzi w życie 10.03.2018

Pkt 6.2

Wszelkie zmiany regulaminu będą przesyłane drogą elektroniczną do dotychczasowych klientów Emeblowe24.pl oraz będzie widniał na stronie http://www.emeblowe24.pl/regulamin,59.html