Moje konto Moje konto

Wysyłka i zwroty

Wysyłka i zwroty- obowiązuje od 14.01.2021 od godziny 24:00:00

Nowy cennik dostawy obowiązuje od 15.01.2022 od godziny 24:00:00

I. Wysyłka


1.1

 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka i zwroty”, w załączniku A do Regulaminu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

1.2

Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem


1. Firmy kurierskiej  do 30 kg oraz długości nieprzekraczającej 2.5  mb

2. Paczkomatów InPost do 25 kg oraz 40 cm długości i 34 cm wysokości

3. Poczty polskiej do 10 kg i długości do 1 mb

1.3

Przewidywany czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych w przypadku wysyłek kurierskich, do 3 dni roboczych w przypadku paczkomatów inpost oraz 5 dni roboczych w przypadku poczty polskiej

1.4

Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub inny podany przez Klienta.

1.5

Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki i znajduje się w Cenniku Dostawy Emeblowe24.PL w zakładce „Wysyłka i zwroty” jak również w załączniku A Regulaminu.

1.6

Koszty dostawy są zawsze podane przy wyborze danej formy dostawy w koszyku Sklepu jak również w cenniku dostawy dostępnym na stronie www.emeblowe24.pl
 
1.7

Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Emeblowe24.pl w Lublinie jest BEZPŁATNY

1.8

Koszty dostawy są zawsze podane przy wyborze danej formy dostawy w koszyku Sklepu jak również w cenniku dostawy dostępnym na stronie www.emeblowe24.pl w zakładce dostawa i zwroty w punkcie 44 jak również w  załączniku A Regulaminu.

1.9

Koszty przesyłki powiększone są o podatek VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)

1.10
Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 
II. Reklamacje, zwroty, gwarancja

 

2.1

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.2

W przypadku produktów wadliwych Klient powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sklepu pod adresem kontakt@emeblowe24.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 692 451 110

 
2.3

W przypadku, gdy zakupiony produkt ma wadę, Klient ma prawo od odstąpienia od umowy.

 
2.4

Klient ma prawo żądać poprzez oświadczenie wymiany produktu na wolny od wad albo do ich usunięcia, a firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt na nowy wolny od wad lub usunie wadę chyba, że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym firmę DARO.
 

2.5

Jeśli Klient złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 a DARO LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Klienta zostało uznane za uzasadnione.

 
2.6

W przypadku produktów uszkodzonych w transporcie przez firmy świadczące usługi kurierskie, Paczkomatowych i dostawców usług pocztowych należy sporządzić w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i dokonać odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Dział Obsługi Klienta Intenetowego DARO LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. o zaistniałym zdarzeniu poprzez pocztę e-mail na adres kontakt@emeblowe24.pl


2.7

DARO LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .  sugeruje otwieranie zawartości przesyłki w obecności kuriera.


2.8

W przypadku stwierdzenia pomyłki w pakowaniu lub stwierdzeniu braków w zamówieniu DARO LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  prosi o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod adresem mailowym kontakt@emeblowe24.pl  oraz podanie informacji:

 

    Imię i Nazwisko
    Numer zamówienia
    Numer brakującej pozycji zamówienia

 

2.9

DARO LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .  informuje o możliwości wystąpienia różnic w odcieniu poszczególnych produktów wynikających z osobistych ustawień komputera, monitora, które mogą mieć wpływ na prezentację produktu (kolor, proporcje) jednakże pozostających bez wpływu na funkcjonalność i jakość danego produktu.  

 
2.10

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji i na podany w niej adres autoryzowanych Serwisów.

 
2.11

Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 
2.12

Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.

 
2.13 Sposób postępowania reklamacyjnego

Towar należy odesłać na adres Sklepu:
DARO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Makowa 4a, 20-442 Lublin

2.14

Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną, jeżeli była wydana, a w przypadku ich braku Sklep rozpatruje reklamacje na podstawie potwierdzenia dokonania transakcji przez Sklep. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 
2.15

W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów - w takim przypadku Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 
2.16

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku naprawy lub wymiany sprzętu na nowy, czas załatwienia reklamacji obejmuje czas potrzebny na przesłanie produktu do Serwisu lub producenta oraz odesłanie go do Sklepu, a następnie dostarczenie Klientowi.

 

2.17

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Klienta, uszkodzeń mechanicznych wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki Serwisowej sprzętu).

 
2.18

Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 „Prawo Konsumenta” Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyn do 14 dni od daty dostawy przesyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego. Do produktu należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie znajduje się w zakładce wysyłka i zwroty jak również w Załączniku B regulaminu.

 

2.19

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

2.20

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

2.20

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 
2.21

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres magazynu Sklepu na koszt Kupującego.

 
2.22

Adres do wysłania zwrotu:
DARO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Makowa 4a, 20-442 Lublin


2.23

Produkty uszkodzone, mechaniczne lub wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają zwrotowi.

 
2.24

Produkty, które zostały zamówione na specjalne życzenie Klienta w tym także produkty docięte na wymiar, posiadające niestandardowy kolor czy format nie podlegają zwrotowi.

 
2.25

Prawo to nie przysługuje także Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana.

 
2.26

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 
2.27

W przypadku odstąpienia od umowy pieniądze są wysyłane przelewem na podany przez Klienta numer konta bankowego w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru do magazynu.

2.28

Zwroty możliwe są dla konsumentów w myśl ustawy o prawach konsumentach oraz podmiotów przewidzianych w innych ustawach


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysyłka i zwroty- obowiązuje do 13.01.2021 do godziny 23:59:59

 

 

 

I. Formy płatności i dokumenty sprzedaży

 

  

 

Operator Serwisu udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży 

 

1)      przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku przesyłany jest e-mailem   potwierdzającym transakcje.

 

  

 

 nr konta: ING Bank Śląski:

 

60 1050 1953 1000 0090 3055 7665

 

2)   Na życzenie Klienta wysyłamy fakturę pro-forma. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek Sklepu. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez Sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.

 

 

 

3)      za pobraniem za zakupu Klient płaci kurierowi w momencie odbioru towar 

 

4)      przez Serwis transakcyjny BLUE MEDIA

 

5)      gotówką w Punktach Odbioru Osobistego

 

  

 

Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość wyboru dokumentu sprzedaży: 

 

1)      Paragon 

 

2)      Faktura imienna na osobę prywatną 

 

3)      Faktura VAT na firmę 

 

4)      Fakturę VAT Unia

 

  

 

II. Wysyłka

 

  

 

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka i zwroty”, w załączniku A do Regulaminu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

  

 

Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem:

 

 

 

1)      podmiotów świadczących usługi kurierskie do 30 kg wagi brutto oraz długości nieprzekraczającej 2,5 mb.

 

2)      Paczkomatów InPost do 25 kg oraz 60 cm długości i 34 cm wysokości 

 

3).     podmiotów świadczących usługi kurierskie do 20 kg wagi brutto oraz długości nieprzekraczającej 1 mb

 

 

 

Przewidywany czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze w przypadku wysyłek kurierskich, 1-3 dni roboczych w przypadku paczko matów Impost oraz 2 – 5 dni roboczych w przypadku kuriera INPOST 2 dni robocze

 

 

 

Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub inny podany przez Klienta.

 

Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki i znajduje się w Cenniku Dostawy Emeblowe24.PL w zakładce „Wysyłka i zwroty” jak również w załączniku A Regulaminu.

 

 

 

Cennik Dostawy

 

                                                                     obowiązuje od 15 grudnia 2022 roku 

 

 

Podstawową formą wysyłki w Sklepie jest Paczkomat INPOST

 

Paczkomaty InPost

 

Forma płatności

Maksymalna waga

Wymiary paczki w mm

Czas realizacji  (dni robocze)

Cena brutto

Przelew

20

Gabaryt B (410x380x640mm)

1-2

14

BlueMedia

20

Gabaryt B (410x380x640mm)

1-2

od 14,00

         

 

 

 

Kurier DPD

 

 

 

Forma płatności

Maksymalna waga

Wymiary paczki

Czas realizacji

(dni robocze)

Cena brutto

Przelew

31,5 kg

 

1-2

18,00

Płatność internetowa

31,5 kg

 

1-2

 od 18,00

Za pobraniem

31,5 kg

 

1-2

22,00

 

 

 

 

 

Cennik Dostawy

 

obowiązuje od 14 maja 2019 roku do 14 grudnia 2022

 

 

 

Podstawową formą wysyłki w Sklepie jest Paczka w Ruchu

 

Paczkomaty InPost

 

Forma płatności

Maksymalna waga

Wymiary paczki w mm

Czas realizacji  (dni robocze)

Cena brutto

Przelew

20

Gabaryt B (410x380x640mm)

1-2

12,00

BlueMedia

20

Gabaryt B (410x380x640mm)

1-2

od 12,00

         

 

 

 

Kurier DPD

 

 

 

Forma płatności

Maksymalna waga

Wymiary paczki

Czas realizacji

(dni robocze)

Cena brutto

Przelew

31,5 kg

 

1-2

15,00

Płatność internetowa

31,5 kg

 

1-2

 od 15,00

Za pobraniem

31,5 kg

 

1-2

18,00

 

 

 

 

 

 

 Paczka w Ruchu w przygotowaniu

 

Forma płatności

Maksymalna waga

Wymiary paczki

Czas realizacji

(dni robocze)

Cena brutto

Przelew

20

długość do 1 mb

2-3

8,50

Płatność internetowa

BLUEMEDIA

20

długość do 1 mb

2-3

 od 8,50

 

Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Emeblowe24.pl jest BEZPŁATNY

 

Cennik Dostawy

 

obowiązuje od 10 marca 2018 roku do 13 maja 2019

 

 

 

Podstawową formą wysyłki w Sklepie jest usługa „Kurier” firmy InPost

 

Paczkomaty InPost

 

Forma płatności

Maksymalna waga

Wymiary paczki w mm

Czas realizacji  (dni robocze)

Cena brutto

Przelew

25

Gabaryt B (190x380x640mm)

1-2

11,5

BlueMedia

25

Gabaryt B (190x380x640mm)

1-2

od 11,5

         

 

 

 

Kurier DPD

 

 

 

Forma płatności

Maksymalna waga

Wymiary paczki

Czas realizacji

(dni robocze)

Cena brutto

Przelew

30

 

1-2

12,90

Płatność internetowa

30

 

1-2

 od 12,90

Za pobraniem

30

 

1-2

14,90

 

 

 

 

 

 

 Kurier INPOST

 

Forma płatności

Maksymalna waga

Wymiary paczki

Czas realizacji

(dni robocze)

Cena brutto

Przelew

5

długość do 1 mb

1-2

11,00

Płatność internetowa

BLUEMEDIA

5

długość do 1 mb

1-2

 od 11,00

 

Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Emeblowe24.pl jest BEZPŁATNY

 

 

 

Koszty dostawy są zawsze podane przy wyborze danej formy dostawy w koszyku Sklepu jak również w cenniku dostawy dostępnym na stronie www.emeblowe24.pl w zakładce dostawa i zwroty w punkcie 44 jak również w  załączniku A Regulaminu.

 

  

 

Koszty przesyłki powiększone są o podatek VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)

 

 

 

Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. 

 

  

 

III. Reklamacje, zwroty, gwarancja

 

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

 

 

 

W przypadku produktów wadliwych Klient powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sklepu pod adresem kontakt@emeblowe24.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 81 748 65 20 wewnętrzny 50.

 

 

 

W przypadku, gdy zakupiony produkt ma wadę, Klient ma prawo od odstąpienia od umowy.

 

  

 

Klient ma prawo żądać poprzez oświadczenie wymiany produktu na wolny od wad albo do ich usunięcia, a firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt na nowy wolny od wad lub usunie wadę chyba, że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym firmę DARO.

 

 

 

Jeśli Klient złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 a DARO LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Klienta zostało uznane za uzasadnione.

 

 

 

W przypadku produktów uszkodzonych w transporcie przez firmy świadczące usługi kurierskie, Paczko matowych i dostawców usług pocztowych należy sporządzić w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Dział Obsługi Klienta DARO LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .  o zaistniałym zdarzeniu poprzez pocztę e-mail na adres kontakt@emeblowe24.pl .

 

 

 

DARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.  sugeruje otwieranie zawartości przesyłki w obecności kuriera.

 

  

 

W przypadku stwierdzenia pomyłki w pakowaniu lub stwierdzeniu braków w zamówieniu DARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. prosi o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod adresem mailowym kontakt@emeblowe24.pl  oraz podanie informacji:

 

  1. Imię i Nazwisko
  2. Numer zamówienia
  3. Numer brakującej pozycji zamówienia 

 

DARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.  informuje o możliwości wystąpienia różnic w odcieniu poszczególnych produktów wynikających z osobistych ustawień komputera, monitora, które mogą mieć wpływ na prezentację produktu (kolor, proporcje) jednakże pozostających bez wpływu na funkcjonalność i jakość danego produktu.  

 

 

 

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji i na podany w niej adres autoryzowanych Serwisów.

 

  

 

Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 

 

 

 

Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.

 

 

 

Towar należy odesłać na adres Sklepu: 

 

DARO LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ul. Makowa 4a, 20-442 Lublin

 

Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną, jeżeli była wydana, a w przypadku ich braku Sklep rozpatruje reklamacje na podstawie potwierdzenia dokonania transakcji przez Sklep. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

  

 

W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów - w takim przypadku Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

  

 

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku naprawy lub wymiany sprzętu na nowy, czas załatwienia reklamacji obejmuje czas potrzebny na przesłanie produktu do Serwisu lub producenta oraz odesłanie go do Sklepu, a następnie dostarczenie Klientowi. 

 

  

 

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Klienta, uszkodzeń mechanicznych wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki Serwisowej sprzętu).

 

 

 

Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 „Prawo Konsumenta” Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyn do 14 dni od daty dostawy przesyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego. Do produktu należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie znajduje się w zakładce wysyłka i zwroty jak również w Załączniku B regulaminu.

 

 

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

  

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 

 

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 

1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

  

 

 Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres magazynu Sklepu na koszt Kupującego.

 

  

 

Adres do wysłania zwrotu: 

 

DARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ul. Makowa 4a, 20-442 Lublin

 

 

 

Produkty uszkodzone, mechaniczne lub wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają zwrotowi.

 

  

 

Produkty, które zostały zamówione na specjalne życzenie Klienta w tym także produkty docięte na wymiar, posiadające niestandardowy kolor czy format nie podlegają zwrotowi.

 

  

 

Prawo to nie przysługuje także Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana.

 

  

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 

 

 

W przypadku odstąpienia od umowy pieniądze są wysyłane przelewem na podany przez Klienta numer konta bankowego w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru do magazynu. 

 

 

 

 PROMOCJA

 

Dziś kupujesz, jutro masz

 

 

 

§1

 

Aby skorzystać z promocji Dziś kupujesz, jutro masz należy dokonać zakupów za pośrednictwem sklepu Emeblowe24.pl.

 

 

 

§2

 

Należy wybrać formę płatności umożliwiającą szybką wysyłkę jak płatność dotpay lub za pobraniem, a w przypadku przelewu należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres kontakt@emeblowe24.pl

 

 

 

§3

 

Promocja dziś kupujesz, jutro masz obejmuje produkty dostępne w ciągu 24 godzin (od ręki).

 

§4

 

Promocja dotyczy zamówień złożonych do 12.00